Erityisesti lukiossa

Ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa

Hankkeen taustalla on tarve tarjota tukea niille lukio-opiskelijoille, joiden opintojen sujuvaa etenemistä vaikeuttavat esimerkiksi oppimisen haasteet, heikot opiskelutaidot tai elämäntilanteesta johtuvat vaikeudet. Tukea tarvitsevat myös ne opiskelijat, jotka ovat vaarassa uupua, kyynistyä ja omaksua kielteisen opiskeluasenteen jaksamiseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Tavoitteena on kehittää lukioiden erityisopettajien, aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyönä lukioihin toimintamalleja ja menetelmiä, joilla opetus- ja ohjaushenkilöstö voi tukea lukiolaisia opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Projektin aikana kehitettävillä ja kokeiltavilla uudenlaisilla tukitoimilla lisätään lukiolaisten opiskeluhyvinvointia, edistetään jaksamista sekä ehkäistään koulu-uupumista.

Hankkeen päätyttyä lukioissa on käytössä tuen tarpeen varhaisen havaitsemisen ja haitallisten opiskelustrategioiden tunnistamisen toimintamallit sekä tuen ja ohjauksen yksilö- ja ryhmämuotoiset toimintamallit. Lukiolaiset osallistuvat kehittämiseen ideoimalla, antamalla palautetta ja arvioimalla kehitettäviä tuki- ja ohjausmalleja. Hankkeen tuloksena tukea lukio-opinnoissaan tarvitsevat opiskelijat ohjataan tukitoimiin entistä tehokkaammin. Lisäksi lukio-opettajien ja opinto-ohjaajien valmiudet tunnistaa tukitarpeita ja vastata niihin erilaisin tukitoimin vahvistuvat.

Hankkeen blogia voit seurata täältä.

Webinaaritallenteet

Oppimisanalytiikka matematiikan opiskelun tukena 6.3.2019

Hankkeen toteuttajat:

● Turun kaupungin sivistystoimiala (Katedralskolan i Åbo, Kerttulin lukio, Luostarivuoren Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio)
● The English School, Helsinki
● Espoon kaupungin sivistystoimi (Espoon yhteislyseon lukio, Pohjois-Tapiolan lukio, Leppävaaran lukio)
● Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio)
● Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue (Juankosken lukio, Kallaveden lukio, Kuopion klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion taidelukio Lumit, Nilsiän lukio)

Hankkeen tulokset ja tuotteet löydät täältä:

Tue.nyt – ohjauksen ja tuen työkalupakki lukioille -julkaisu: http://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/tue-nyt
Ohjauksen ja tuen työkalupakki lukioihin -nettisivusto: http://www.koulutustakuu.fi/tukityokalut-lukioihin/
Erityisesti lukiossa -webinaaritallenteet: https://dreambroker.com/channel/3bq81la9#/nomenu

Hankkeen kesto: 17.5.2018 – 31.12.2020
Budjetti: 628 659 €

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen (etunimi.sukunimi@turku.fi, puh. 050 428 3154)