Digiaskel

 

Digiaskel-hankkeessa keskityttiin osaamisperusteiseen ja asiakaslähtöiseen toimintakulttuuriin ja sitä tukevien tapojen avoimeen jakamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen keskiössä olivat pedagoginen näkökulma digitalisaatioon sekä yksilöllisiä opintopolkuja sekä joustavaa opiskelua tukevat, digitaalisuutta hyödyntävät oppimisympäristöt ja -ratkaisut. Hankkeessa kehitettiin opetuksen ja ohjauksen sekä osaamisen osoittamisen työelämälähtöisiä digitoimintamalleja eri alojen ja koulutuksenjärjestäjien sekä työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisäksi hankkeessa luotiin mallit oppilaitosten digimaiseman laatimiseen.

Hankkeen lopputuotteet:

Työelämälähtöiset digitoimintamallit

Toimiminen digitaalisessa ympäristössä -ohjevideot ja animaatiot

360-kylän rakentamisohjeet (TAI)

Digimaisema:

Digimaiseman kuvantamisen ohjeet

Digimaisema opettajan ja opiskelijan näkökulmasta – selvitys

Ammatillista osaamista kehittävä visuaalisuus pelillisyys ja kuvallisuus:

Simulaattoriopetuksen tekniikkavertailu (Ekami)

Toimiminen digitaalisessa ympäristössä -ohjevideot ja animaatiot

Interaktiivinen opetuskeittiökuva (Varia)

Hankeverkosto:

– Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)

– Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova

– Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

– Vantaan ammattiopisto, Varia

– Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk

– Turun ammattiopistosäätiö, TAO

Kesto: 13.12.2017-31.12.2019

Lisätietoja:
Niina Salonen
projektikoordinaattori
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh.  040 6691322, niina.salonen(a)turku.fi