365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos (Vocational College That Never Sleeps)

Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannetaan myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, yritykset ja niiden henkilöstö, TKI-organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen toteuttavat:
Turun kaupungin sivistystoimiala
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK

Hankkeen toteutusaika 1.12.2017 – 31.12.2020

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Annina Laaksonen
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh: 040 637 4755
annina.laaksonen@turku.fi