OPPO – oppipojasta osaajaksi

OPPO – oppipojasta osaajaksi

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen

Hankkeen tavoitteena on:

 • edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista osana oppilaitoksen opetuksen järjestämistä
 • luoda ja pilotoida malleja, jotka mahdollistavat entistä paremmin työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustavan yhdistämisen
 • rakentaa yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa työelämän tarpeisiin vastaavia koulutuspolkuja
 • luoda ja pilotoida malleja, joiden avulla opiskelijat voivat entistä tehokkaammin liittää eri alojen tutkinnon osia perustutkintoonsa
 • hankkeessa levitetään aikaisemmissa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämishankkeissa käyttöön otettuja malleja niitä edelleen kehittäen ja parantaen

Hanke vastaa ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin

 • poistamalla nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitoja ja koulutuksien päällekkäisyyttä (koulutuspolkujen toteuttamisessa hyödynnetään aikuiskoulutuksen osaamista opintojen henkilökohtaistamisessa, aikaisemman osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä rakennetaan tutkinnon osia, jotka ovat kaikkien opiskelijoiden hyödynnettävissä)
 • lisäämällä työpaikalla tapahtuvaa oppimista (tutkintokokonaisuuksien suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä työpaikkojen kanssa – mitä osaamista työelämä tarvitsee, minkälaisia kokonaisuuksia tai tutkinnon osia opiskelijan pitäisi hallita, pilotoidaan malleja, joissa opiskelija tekee suurimman osan tai jopa koko tutkinnon työpaikalla työssäoppien tai oppisopimuskoulutusta yhdistäen).

 

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:

 • toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat
 • ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat
 • oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö
 • työelämän edustajat (ml. työpaikkaohjaajat)

 

Hanke toteutetaan verkostohankkeena, jossa mukana ovat:

 • Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueet / Turun oppisopimustoimisto (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto

 

Hankkeessa tuotettuja hyviä malleja ja materiaaleja:

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen työelämäpainotteiset vaihtoehdot

Opettajan monet roolit 1.1.2018 alkaen

Uusi ammatillinen koulutus 2018

Vinkkiviuhka

Joustavasti osaaminen haltuun

Työsuhteella osaamispisteitä

Polkukuvaukset

Roolit työelämäpainotteisessa opintopolussa

Tekniikan alojen koulutuksen klusterimalli

Työssäoppimisen monityönantajamalli

Työelämän taituripolut

Työpaikka oppimisympäristönä -malli

Työelämäfoorumi

Yhteinen perusta, yksilölliset polut

Yto-aineiden integrointi ammatillisiin aineisiin

Video työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

 

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Liisi Mattila
puh. 040 128 3702, liisi.mattila@turku.fi