AMIS DIGINÄ – kokemuksia ja käytänteitä kentältä 21.4.2020

Off

Digitaalisen kehittämisiltapäivän aikana yhdeksän eri ammatillisen oppilaitoksen edustajaa jakoivat kokemuksia ja hyviä käytänteitä korona-arjen etäopetuksen toteutuksista. Kehittämisiltapäivä järjestettiin 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos ja Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeiden yhteistyönä. Tilaisuuteen osallistui lähes 70 osallistujaa. Päivän ohjelma rakentui kokemuspuheenvuoroista, Turun liikkuva toinen aste -hankkeen taukojumpasta sekä Vinkit jakoon -workshoposuudesta. Päivä toteutettiin Microsoft Teamsin työskentelyalustalla.

Avaussanoista sekä iltapäivän kulusta vastasi AAO-hankkeen projektikoordinaattori Anne Aksentjev Turun ammatti-instituutista. Ensimmäisessä kokemusten ja käytänteiden jakamisen osiossa kuulimme puheenvuorot etäopetuksesta ja sosiaalisen median hyödyntämisestä kirjanpidon opinnoissa (TAI, Sanna Järvinen), opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten työkalujen käyttöönoton tukemisesta Digitiimi-toimintamallia hyödyntäen (Tredu, Ville Palkinen), taitojen etävalmennuksesta hius- ja kauneudenhoitoalalla (Riveria, Heli Jääskeläinen) sekä siitä, miten Varian verkkomateriaalien yhdessä tekemistä on toteutettu (Aino Laurila).

Turun liikkuva toinen aste -hankkeen projektikoordinaattori Janne Hoikkanen piti osallistujille yhteisen taukojumpan. Tämän jälkeen jatkettiin kokemusten ja käytänteiden jakamisella. Koulutuskuntayhtymä OSAOssa osaamiskeskus Oppinurkan ohjaustoiminta on siirtynyt etätoteutukseen ja siitä kokemuksia oli kertomassa Anne Vimpari. Seuraavaksi kuulimme viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä verkkototeutuksesta ja sen yhteiskehittämisestä (Salpaus, Eerika Grönlund), kansainvälisessä työympäristössä toimimisen verkkovalmennuksen toteutuksesta (WinNova, Tiina Kallio), videoinnin hyödyntämisestä osaamisen osoittamisessa autoalan perusopinnoissa (SSKKY, Eemeli Rokka) sekä lopuksi tutustuimme Anna Lätin johdolla Collaboraten käyttöön ja verkkotenttien toteutustavan vinkkeihin (Omnia, Anna Lätti ja Minna Lännenmäki).

Esitysten jälkeen siirryttiin projektipäällikkö Annina Laaksosen johdolla workshop-osioon, jossa ryhmät keskustelivat hyvistä etäopetuksen käytännöistä. Ryhmissä esiin nousseita asioita olivat mm. opiskelijoiden verkossa kohtaamisen tärkeys, verkkototeutusten tekeminen yhdessä sekä oman jaksamisen tukeminen esimerkiksi työn ja vapaa-ajan selkeällä erottamisella.

Amis diginä – kokemuksia ja käytänteitä kehittämisiltapäivä oli kokonaisuudessaan onnistunut vaikkakin virtuaalisella pitkäjänteisyydellä oli paikkansa. Osallistujat antoivat kiitosta esittelyluentojen monipuolisuudesta. Puheenvuoroista nousi esiin ammattioppilaitosten monipuoliset digitoteutukset ja osaaminen. Kehittämisiltapäivässä verkostoituminen oli voimaannuttavaa ja antoi intoa jatkaa oman työn kehittämistä!

 

Miia Lehtonen
Projektikoordinaattori

6Aika 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos