Yleinen

workshopAAVA-hanke haki heti tammikuun alussa vauhtia ja vetoapua työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien näkökulman vahvistamiseen ohjauksen ja nuoristyön ammattilaisilta Avoimet ammatilliset opinnot -workshopista. Puolet osallistujista tutustuivat avoimiin ammatillisiin opintoihin ensimmäistä kertaa ja toinen puoli oli tullut kuuntelemaan miten projekti on edennyt.

Iltapäivän aikana käsiteltyihin aiheisiin kuuluivat mm. opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen tarvittava tuki ja ohjaajan tarvitsemat tiedot asiakkaan tukemiseksi. Osallistujia puhutti erityisesti opinnoista saatava hyöty, mahdollisen kurssitodistuksen virallisuus ja verkkokurssien sisältöön liittyvän ohjauksen järjestäminen.

Workshopin ideariihestä ammennetaan materiaalia avointen ammatillisten opintojen ohjaus-osioon sekä erityisesti kurssikuvausten laadintaan. Kiitos kaikille workshopiin osallistuneille!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

opiskelijapalauteHankkeessa kehitettävää Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjotinta on esitelty opintoja tarjoavien organisaatioiden opiskelijoille ja henkilöstölle sekä useiden sidosryhmien edustajille syksyn 2016 aikana. Esittelytilaisuuksissa sivustoa on käyty melko kevyesti läpi, jonka jälkeen on annettu mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Kiinnostus sivustoon on ollut suurta ja avointen opintojen suoritusmahdollisuus on herättänyt reilusti kysymyksiä. Erityisesti ohjaavien tahojen kanssa on käyty hyvää vuoropuhelua ohjauksen tarpeellisuudesta ja riittävyydestä avointen opintojen kohdalla. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut selkeämmin sisältöihin ja käytettävyyteen kohdistuvaa. Nimetöntä palautetta on pystynyt antamaan reaaliaikaisesti sivuston kautta tai jälkikäteen lähetettävään Webropol-kyselyyn vastaamalla.

”Haluan mahdollisimman pian suorittamaan kursseja täällä.”

Otamme iloisena vastaan tiedon, että sivuston ulkoasu, käytettävyys ja sisältö on saanut kohderyhmän keskuudessa
positiivisen vastaanoton. Sivusto sai vastaajilta kouluarvosanan 8. Lisäksi yli puolet palautetta antaneista on kiinnostunut tarjottavien opintojen opiskelusta (58 %). Sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa on kehuttu ja navigaatiota pidetty selkeänä.  Saamamme palaute ei ollut kuitenkaan yksinomaan positiivista, vaan kehitettävääkin vielä löytyy.

”Sivuston värimaailma oli mieluinen ja sivusto herätti kiinnostusta. Kuitenkin olisin halunnut saada enemmän tietoa kurssien pitäjistä ja kurssin sisällöstä yms.”

”Lisää tietoa siitä miten opintoja voidaan hyödyntää ja johtavatko ne jollakin tavalla tutkintoon.”

Palautteisiin perustuen kaikki sivustolla olevat kurssikuvaukset yhtenäistetään kevään 2017 aikana ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen mitä informaatiota kursseista on tarjolla. Tavoitteenamme on saada aikaan kurssikuvaukset, joiden perusteella opinnoista kiinnostunut saa kattavan, informatiivisen ja selkeän käsityksen kurssisisällöistä.

– Projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

wp_20161219_12_00_14_proPysähdyimme AAVA-koordinaattorien kanssa hetkeksi pohtimaan, mitä olemme saaneet syksyn aikana aikaan. Tarkastelimme työmme tuloksia suhteessa hankkeen työsuunnitelmaan, työryhmien suunnitelmiin ja syksyn tavoitteisiin. Olimme yhtä mieltä siitä, että kouluarvosana 8 kuvaa parhaiten työtämme kuluneena vuonna. Erityisen tyytyväisiä olimme siihen, miten kehittäjäopettajat ovat kesken syksyn kiireiden ja paineiden saaneet aikaan vaikuttavan määrän avoimia opintoja ja selättäneet verkko-opintojen teknisiä haasteita. Pohdittavaksi ensi vuodelle jäi se, miten voisimme kehittäjäopettajia parhaiten työssään tukea. Tyytyväisiä olimme myös Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjottimen 1. versioon, jonka kehittämiseen kohderyhmä on syksyn aikana runsain joukoin osallistunut. Heiltä olemme saaneet paljon rakentavaa palautetta, joka vie työtämme eteenpäin.

Erityisen tyytyväisiä olimme kaikki projektiryhmän ja työryhmien työhön, sitoutuneeseen kehittämisasenteeseen ja -ilmapiiriin, joka mahdollistaa avoimen keskustelun sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen. Vahvuutena näimme myös sen, että olemme vuoden aikana saaneet joukkoomme monta uutta toimijaa, kuten Antin, Niinan, Jessen, Ann-Marin ja Paulan. Vuoden kohokohdista mieleemme jäi erityisesti se, kun projektiryhmän kokouksen aikana meistä yhdestä tuli isoäiti. Hyvä muistutus meille siitä, että raivaamme hankkeessa tietä tulevien sukupolvien erilaisille opiskelumahdollisuuksille!

Rauhallista joulunaikaa ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle toivottaen projektipäällikkö Kilpinen

Yleinen

wp_20161130_10_32_31_pro

Projektiryhmän voimin syvennyimme marraskuun viimeisenä päivänä sen äärelle, miten Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjottimelta löytyvät avoimet opinnot vastaavat kuvitteellisten asiakkaiden tarpeisiin. Pohdimme myös erityisesti sitä, houkuttelevatko avointen opintojen kuvaukset tällä hetkellä opiskelemaan vaiko eivät. Löysimme sivuilta paljon kehitettävää, jota koordinoimaan päätimme perustaa kolmen hengen iskuryhmän, josta löytyy niin markkinoinnin (Paula) kuin kielenhuollon ja selkokielisyydenkin (Riikkamarja) asiantuntijoita. Ryhmää täydentää halinnon projektikoordinaattori Niina yhtenä AAVA-perheen uusimmista tulokkaista. Hänen harteilleen sälytimme yhteisesti ns. ulkopuolisen silmin tarjotinta ja tarjontaa tarkastelevan ”kriittisen ystävän” roolin.

wp_20161130_13_04_29_pro

Koulutustarjottimen yhteistyömallin kehittäminen nytkähti sekin eteenpäin, kun otimme yhteisesti kantaa avointen opintojen alustavaan prosessikuvaukseen. Lopputuloksena totesimme prosessin monen keskeisen osasen olevan riippuvaisia toteuttajaorganisaatioiden johdon linjaukisista ja päätöksistä. Niinpä seuraavana askeleena onkin käydä prosessin malliin heidän kanssaan.

Projektipäällikkö Kilpinen

 

Ajankohtaista

Hiljaiseksi ja hämyisäksi määritelty marraskuu on ollut AAVAssa pikemminkin valoisan aktiivinen. Tekijöiden katseet ovat tulevaisuudessa: sitä kohti mennään päättäväisin askelin.

Oma tarjontatyöryhmäni  on marraskuun aikana keskittynyt AAVA-hankkeen koulutustarjottimen kehittämiseen. Sitä on luettu, tutkittu ja arvioitu. Säännöllisin väliajoin on kokoonnuttu miettimään, mitä pitää vielä parantaa ja kehittää. Työtä riittää, kuten kuuluukin.

Oma ryhmämme on miettinyt tarjottimen toimivuutta. Tavoitteena on kehittää nimenomaan sen saavutettavuutta ja informatiivisuutta. Yhdessä täytyy miettiä, miten tarjottimeen saadaan sellaista tietoa, joka nimenomaan saa opiskelijan innostumaan tarjolla olevien kurssien sisällöistä.

Ilmoittautuminen eri oppilaitosten kursseille on niin ikään vielä kehittämisvaiheessa. Ilmoittautumisissa on vielä kirjavuutta, ja ne pitäisi saada nykyistä yhdenmukaisemmiksi.

Kehitettävää siis riittää, mutta viimeisteltyä versiota kohti ollaan hyvää vauhtia menossa. Pian taas palaveerataan ja mietitään ratkaisuja yhdessä.

Oppilaitoksissa on niin ikään kerätty tarjottimesta palautetta. Siitä koko projektiryhmä varmasti kuulee lähiaikoina. Opiskelijoilta ja eri oppilaitosten henkilökunnalta saatu näkemys avaa taas silmiä. Ajatusten kirkastamista kaivataan koko matkan aikana.

Riikkamarja Autio, projektiryhmän jäsen

Yleinen

Paula, Jaana ja Niina kokoontuivat tänään pohtimaan koulutustarjontamallin tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita reformin keskeiset ehdotukset huomioiden. Asiat purettiin käytännönläheisiin palasiin hakeutumisvaiheen, toteutumisvaiheen ja opintojen päätösvaiheen osalta eri toimijoiden näkökulmasta (esim. organisaation johdolta vaadittavat linjaukset ja toimenpiteet ennen opintojen varsinaista aloittamista).

Koulutustarjotinmalli -työryhmän suunnitelma

Työryhmä esittelee prosessikaavioita muille AAVA-toimijoille marraskuun workshopissa  ja jatkokehittää sitä palautteen perusteella.

Koulutustarjotinmalli -työryhmä

Yleinen

Aina ajoittain, kun projektipäällikkö listaa seuraavan vaiheen tehtävät, nousevat hikihelmet pintaan ja poskissa alkaa punoittaa. Hankkeessa jokainen  työskentelee jatkuvasti oman mukavuusalueensa ulkopuolella ja tuntee nahoissaan, miten projekti muotoutuessaan jatkuvasti levenee, laajenee ja syvenee. Ei siis liikuta perustyön keskiössä. Sen sijaan täytyy miettiä, miten oman työn peruspilareita uudistetaan ja ennen kaikkea – miten saadaan kollegat innostumaan tästä.

Ollaan marraskuun kynnyksellä.  Loppusyksystä voin todeta, että sitten toukokuun ja kesätauon on päästy konkretiaan: ensimmäiset Aava-hankkeen pilottikurssit ovat käynnistyneet. Tarjolla on ainakin työelämän englantia ja lukion espanjaa edistyneille.  Tervetuloa AAVA-hankkeen sivustolle. Sieltä löytyy linkki Turun iltalukion sivuille.

Pinnalta katsoen liike voi tuntua pieneltä. Jokainen projektiryhmän jäsen kuitenkin tietää, kuinka paljon työtä vaaditaan, että isossa koneistossa syntyy uutta ja valmista. Onneksi on olemassa se kaikkein  tärkein:  taitavat opettajat.

Myös uusi AAVA-sivusto on  kehittämisvaiheessa. Sivusto on  monelle ensimmäinen väylä hankkeen tarjontaan, joten sen ulkoasuun, informaatioon ja toimivuuteen täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota. Oma työryhmäni työskentelee sivuston  kehittämiseksi. Luemme, kirjoitamme, tutkimme ja keskustelemme ja keräämme palautetta. Eri oppilaitoksissa käynnistetään workshopeja, joissa palautetta on tarkoitus koota erityisen kyselyn avulla.

Omana tavoitteenani on informaation lisäksi tyylillinen yhtenäisyys.  Vähitellen saan tietää, mihin suuri yleisö kiinnittää huomiota. Sitä odotamme kiinnostuneena.

Hikihelmistä vielä sananen. Hankkeen aikana oppii myös sen, että ahdistus on ohimenevää ja kuuluu osana uuden luomiseen. Ahdistusta seuraava tunne vieläkin arvokkaampi.  Mieli avautuu onnelle, kun jotain uutta käynnistyy, kun huomaa, että koneisto toimii, kollegoiden ammattitaito vie eteenpäin ja jokin loksahtaa kohti uutta. Mennään siis eteenpäin.

Riikkamarja Autio, projektiryhmän jäsen, Turun iltalukio

 

Yleinen

Projektiryhmän eteen tupsahtaa lähes päivittäin hyviä kysymyksiä, jotka koskevat sitä, miten avoimet opinnot käytännössä järjestetään. Jotta pääsemme ratkaisemaan ”oikeita kysymyksiä”, kasvaa paine aloittaa ensimmäisten kaikille avointen opintojen kokeilut käytännössä. Ja vaikka houkutus olisikin suuri valita opintojen pilotoijat oman talon opiskelijoista, tarvitsemme ennen kaikkea kokemusta siitä, miten opinnot oikeasti toteutetaan oman talon ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Tässä esimerkki kysymyksestä, joka avoimmuuden myötä tulee ratkaistavaksemme:
Kenen vastuulla on pitää kirjaa henkilöistä, jotka ovat suorittaneet avoimen koulutustarjottimen kautta jonkin tietyn kurssin tai opintokokonaisuuden? Esimerkkinä: Opiskelija suorittaa kurssin, jonka on laatinut toisen oppilaitoksen opettaja. Tehtävät ottaa vastaan sekä suorituksen arvioi kurssin laatinut opettaja, hän myös kirjoittaa todistuksen suoritetusta kurssista. Omalta opettajaltaan opiskelija saa ohjausta ja tukea kurssin suorittamiseen. Opiskelijan oma opettaja myös hoitaisi suoritetun kurssin kirjaamisen opiskelijan tietoihin, mutta opiskelija kadottaa todistuksen suoritetusta kurssista. Kuuluuko opiskelijan saada uusi todistus verkkokurssin tarjonneesta oppilaitoksesta?

Projektipäällikkö Kilpinen

Ajankohtaista, Yleinen

sähköasentajaMielipiteitä AAVA-hankkeessa tarjottavista koulutuksista on kysytty vuoden 2016 aikana opiskelijoilta, työttömiltä työnhakijoilta, työelämän ulkopuolella olevilta ja työnantajien edustajilta.  Hankkeen kohderyhmän kysely toteutettiin alkuvuodesta 2016 ja työelämälle suunnattu kysely kesällä 2016. Kohderyhmän kyselyyn vastauksia saatiin 1461 ja työelämän kyselyyn vastauksia 47 kappaletta.

Avoimet opinnot kiinnostavat

Kyselyn saatekirjeessä kerrottiin mistä hankkeessa on kyse ja kysymysten vastausvaihtoehdoissa pyrittiin tuomaan esiin sellaisia sisältöjä, joista saisi selkeän kuvan mahdollisista, myöhemmin tarjolle tulevista avoimista opinnoista. Kun kohderyhmältä kysyttiin minkälainen avoin koulutustarjonta heitä kiinnostaa yli 40 % vastaajista ilmoitti kiinnostuksensa ammatillisiin tutkintoihin tai niiden osiin. Kolmasosa vastaajista toivoi ammatillista erikoisosaamista täydentäviä opintoja ja neljäsosa ns. osaamiskortteja (työturvallisuus, tuli- tai hygieniapassi jne) ja TVT-taitoja. Alle viidesosa vastaajista oli kiinnostunut ammatillista kieliopinnoista, yleisistä kieliopinnoista, opiskelutaitoja- tai työnhakutaitoja parantavista kursseista, opinto-ohjauksesta ja ammatillisiin opintoihin tutustumisesta. Kaiken kaikkiaan yli 55 % kohderyhmän kyselyyn vastanneista on kyselyn perusteella kiinnostunut avointen opintojen opiskelusta ja vastaavasti vain n. 5 % ei ollut lainkaan kiinnostunut opinnoista.

toimistoKyselyssä kartoitettiin myös minkälaiset opiskelumuodot kohderyhmää kiinnostivat eniten. Yli puolet vastaajista koki,  että opettajajohtoinen lähi- ja etäopiskelu sopii heille parhaiten. Opettajajohtoinen etäopiskelu taas oli selkeästi vähiten toivottu opiskelumuoto. Kohderyhmän kyselyyn vastanneista 70 % oli työttömiä työnhakijoita, lähes 25 % opiskelijoita ja loput työssä tai työpaikan ulkopuolella.

Työelämän ja kohderyhmän mielipiteet kohtaavat

Kysely avoimista opinnoista lähetettiin myös kaiken kaikkiaan noin 2200 työelämän edustajalle. Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 47 kappaletta. Suurin osa vastauksista saatiin pienistä, alle 10 työntekijän yrityksistä. 11 vastaajaa edustivat tukku- ja vähittäiskauppaa (ml. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus), kuusi kuljetusta- ja varastointia, viisi rakentamista, viisi teollisuutta ja loput kaksikymmentä monipuolisesti muita aloja. Yli puolet työelämän vastaajista piti tärkeänä tai melko tärkeänä mahdollisuutta suorittaa avoimia opintoja. Lisäksi työelämän edustajista yli kolme neljäsosaa piti tärkeänä tai melko tärkeänä mahdollisuutta suorittaa ammatillisia tutkintoja tai sen osia, suomen kieltä (vieraskielisille), mahdollisuutta hankkia ammatillista erikoisosaamista ja suorittaa osaamiskortteja.  Lisäksi, puolet työelämän edustajien kyselyyn vastanneista olivat kyselyn perusteella kiinnostunut avoimesta koulutustarjonnasta myös oman henkilökunnan osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

työturvallisuusVaikka työelämän edustajille lähetetyn kyselyn vastaajamäärä jäi melko kauas sille asetetusta tavoitteesta, positiivista oli huomata että työelämän edustajien näkemykset avointen opintojen sisällöstä vastasivat hankkeen kohderyhmän toiveita. Kun tähän vielä yhdistetään hankkeen pilottivaiheeseen valitut toteutettavat avoimet opinnot, voidaan melko turvallisesti sanoa että olemme AAVA-hankkeessa oikealla asialla!

Pilottivaiheessa kurssitarjontaan saadaan mm. kieliopintoja, yrittäjyystaitoja, työelämätaitoja, valokuvausta ja hoitotyön turvallisuutta.

Kehittäminen

Ohjaus-työryhmän ajatuksena on, että avoimen koulutustarjottimen opiskelijoita ohjattaisiin sivuilla mm. vastaamalla yleisimpiin avoimia opintoja koskeviin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset toimisivat opinto-ohjauksen ensiapuna sivuistolla. Kuten myös työn alla oleva piirrosanimaatio, joka visualisoi kuvitteellisen opiskelijan (tai perheen!) avointen opintojen polkua ja siitä saatavaa hyötyä.

”Mitä hyötyä minulle opinnoista on? Jos olen suorittanut avoimia opintoja, pääsenkö opiskelemaan ammattikouluun? Mitä opiskelu maksaa? Voinko suorittaa keskeytyneet opinnot tätä kautta? Onko opinnoilla ikärajaa?… Projektiryhmä suoltaa sujuvasti näitä kysymyksiä  – mutta entäpä sivuston potentilaaliset asiakkaat?

Ohjaus-työryhmä