Yleinen

AAVA hyvässä vauhdissa

AAVA-hankkeen kolmas arviointipäivä järjestettiin Turun Ruissalon Marjaniemessä, 26.1. Arviointiin osallistui hankkeen ohjausryhmän lisäksi ZOOMI-hankkeen puolesta neljä ulkopuolista arvioijaa.

marjaniemiPäivän aloitti projektipäällikkö Jaana Kilpinen esittelemällä hankkeen aikana kehitettyä yhteistyösopimusta ja koulutustarjotinmallia. Kilpisen esityksen jälkeen tarkasteltiin varsinaista koulutustarjotinta, hankkeen aikana tehtyä kohderyhmän osallistamista ja tarjottimen suunnittelun ja pilotoinnin aikana tehtyä levittämis- ja tiedotustoimintaa. Arviointiryhmä kysyi nasevia tarkentavia kysymksiä ja vetäytyi tekemään omaa arviointiaan.

Arvioinnin ajan projektiryhmä teki suunnitelmia kevään toteutukseen, markkinointiin ja avointen opintojen pilotointiin liittyen.

Arviointiryhmän palaute sekä koulutustarjotinmallille, että itse tarjottimelle oli varsin positiivinen. Koulutustarjonnan osalta projektiryhmä sai selkeitä kehitysehdotuksia, joiden kimppuun projektiryhmä käy heti helmikuussa. Koulutustarjonnan toivottiin olevan joko selkokielistä tai muutoin hyvin selkeää kieltä. Arviointiryhmä toivoi myös muilla kielillä tarjottavaa sisältöä. Keskustelua oli herättänyt myös opintojen suorittajan tunnistaminen (voiko joku tehdä kaverin puolesta, miten voidaan estää jne.) sekä opinnoissa tarvittava itseohjautuvuus.  Palautteen perusteella hankkeen projektiryhmä voi tehdä täsmäiskuja myös kohderyhmän osallistamiseen. Hankkeelta toivottiin opintoja suorittaneiden kokemuksia ja peer-to-peer levittämistä.

Arviointipäivät rytmittävät hanketoimintaa mukavasti. Tehdyn toiminnan ja jo saatujen tulosten esitteleminen ulkopuolisille tarkkailijoille selkiyttää myös ydintoimijoille yhdessä kuljettua matkaa. Kevättä kohti!

– projektikoordinaattori Salonen