Kurkistuksia TAI:n kumppaniyhteistyön mahdollisuuksiin Ruiskadun kampuksella 1.10.2020

Kurkistuksia TAI:n kumppaniyhteistyön mahdollisuuksiin Ruiskadun kampuksella 1.10.2020

Keväällä järjestettyjen Tulevaisuus Tärskyjen yhteydessä kuultiin työelämän toive aiempaa tiiviimmästä yhteistyöstä koulun, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Monipuolinen yhteistyö on tärkeä asia myös meille! Halusimme vastata esitettyyn toiveeseen, ja järjestää vielä hankkeen loppumetreille yhteisen tapahtuman – korona-ajan asettamista vaatimuksista ja turvallisuudesta tinkimättä. Siispä TAI:n Ruiskadun kampuksen Oppimo otettiin käyttöön kohtaamispaikkana, ja lisäksi auditorioon järjestettiin paikka asiantuntija-puheenvuoroille, jotka striimattiin seurattavaksi omasta luokkatilasta. Hankkeen 365/12 tuella esityksistä saadaan vielä tallenteet, jotka tullaan liittämään 365/12 polkuun, mikä mahdollistaa niiden hyödyntämisen opetuksessa myös jatkossa. Samaan…

Read More Read More

Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet ja malli, joka mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta

Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet ja malli, joka mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -seminaarissa 2.9.2020 julkistettiin 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, joka mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Ammatillinen koulutus on ollut muutosten ja uudistusten pyörteessä. Muutos tuo kuitenkin mukanaan aina mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin tarttui 6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke, jonka tavoitteena on ollut kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Malli julkistettiin valtakunnallisessa loppuseminaarissa 2.9.2020. Seminaarin avasi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, joka totesi, että 365/12-hankkeessa kehitetyt ratkaisut ja tulokset…

Read More Read More

S/S Boren ensimmäinen kapteeni tervehtii tulijoita Aurajokirannassa

S/S Boren ensimmäinen kapteeni tervehtii tulijoita Aurajokirannassa

Fredrik Stefanus Karlsson, S/S Boren ensimmäinen kapteeni, herää henkiin AR-ympäristössä osana uutta lisätyn todellisuuden sovellusta.   S/S Boren edustalla oleva uusi 3D-objekti on osa åppi-sovellusta. Sovelluksen avulla kuulee mielenkiintoisia faktoja laivasta ja sen historiasta kapteeni Karlssonin kertomana. Turussa kehitetty åppi on lisätyn todellisuuden oppimissovellus, joka liikuttaa oppilaita ja opiskelijoita Aurajokirannassa ja esittelee tuntemattomia tarinoita Turusta. Sovelluksesta on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Sisällöt löytyvät sovelluksen opastamista pisteistä Aurajokirannassa. Mobiilisovelluksen karttanäkymä ohjaa käyttäjän sisältöjen luo ja lisätyn todellisuuden tilassa pääsee…

Read More Read More

Logistiikan työelämäjaksoa tukeva perehdytysmateriaali

Logistiikan työelämäjaksoa tukeva perehdytysmateriaali

Peruskoulun yhdeksännellä luokalla lähes joka nuori miettii, mikä hänestä tulee isona ja mihin kouluun hakeutua peruskoulun jälkeen. Nuori tekee elämässään ison päätöksen, valitettavasti osa nuorista joutuu tekemään sen yksin itsenäisesti. Jollekin nuorelle uravalinta on ollut selvillä jo ”vauvasta saakka” ja omalle alalle hakeutuminen on helppoa ja vaivatonta. Kuitenkin kokemukseni mukaan nuori ei aina tiedä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Myöskään peruskoulun päättävällä nuorella ei juurikaan ole kokemusta työelämässä toimimisesta, josta saatu kokemus voisi auttaa ammatinvalinnassa. Ammattikoulun ensimmäisen vuoden aikana keskitytään opiskelemaan alan perusasioita ja…

Read More Read More

Yrittäjyyden oppimisympäristö Starttaamo

Yrittäjyyden oppimisympäristö Starttaamo

6aika: 365/12- Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke käynnisti suunnittelun yrittäjyyden oppimisympäristön luomiseksi, ja starttaamo-konsepti sai alkunsa v. 2019 Pyynikin kampuksella. Ensimmäisenä konseptia käynnisteltiin hius- ja kauneudenhoitoalalla. Syksyn aikana tehtiin kokeiluja erilaisista yrittäjyysleirien malleista ja leiriläisiä osallistui eri tutkintoaloilta opettajiensa kanssa. Starttaamon tavoitteena on aktivoida ja koota yhteen yrityselämän, yhteistyötahojen, yrittäjyys- ja työllisyyspalveluiden sekä oppilaitos- ja hankeyhteistyön verkostot ja palvelut. Starttaamotiimi lähti kehittämään toimintamallia asiakaslähtöisesti yhdessä opiskelijoiden kanssa. Myös yritysvierailut, yrittäjien tarinat ja luennot olivat syksyllä lähes viikottaisia. Kansainvälisestikin Starttaamo löydetiin;…

Read More Read More

Metsäkoneen BigDatan hyödyntäminen opetuksessa 2020- luvulla

Metsäkoneen BigDatan hyödyntäminen opetuksessa 2020- luvulla

Metsäkoneet tuottavat nykyään valtavan määrän dataa konetyöstä. Suurimmilla konevalmistajilla on konedataa keräävät fleet- pohjaiset ohjelmistot, jotka tallentavat sen pilvipalveluihin. Olemme valjastaneet tämän tiedon oppimisen ja opetuksen käyttöön 365/12 – aina avoin ammatillinen oppilaitos- hankkeessa. Käyttöönotto vaati ensin metsäkoneen IoT- sanaston rakentamisen, jotta erilaiset tiedostopäätteet ja alalla käytettävät lyhenteet ovat kaikille tuttuja. Järjestelmän käyttöönotto vaati myös alkuun lyhyen koulutuksen, vaikka se toimiikin automaattisesti kaiken taustalla. Uusimmista koneista tällaiset järjestelmät löytyvät usein jo valmiina, mutta koululle järjestelmien käyttöönotto vaati tietokoneiden päivityksen. Valintamme…

Read More Read More

Opiskelijan perehdytyspaketti on julkaistu Tredussa

Opiskelijan perehdytyspaketti on julkaistu Tredussa

    Hankkeessa Tredun yhtenä painopisteenä on uusia toimintatapoja mahdollistavien digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua materiaalin kesäaikana ja näin päästä  aloittamaan kouluvuotta. Hankkeessa koottiin materiaalipaketti Moodleen aloittavien uusien opiskelijoiden käyttöön. Perehdytyspaketin sisältämiä tietoja löytyy myös Tredun kotisivuilta mutta nyt tarpeellisimmat tiedot on koottu yhteen helposti omaksuttavaan muotoon ja niihin on helppoa palata. Lisäksi pakettiin tutustuessaan opiskelija tutustuu myös Tredun digityövälineenä toimivaan Moodleen ja sen toimintoihin. Materiaalin avulla toivotaan opiskelun alkuun liittyvän jännityksen vähentyvän, kun Tredu oppilaitoksena…

Read More Read More

AMIS DIGINÄ – kokemuksia ja käytänteitä kentältä 21.4.2020

AMIS DIGINÄ – kokemuksia ja käytänteitä kentältä 21.4.2020

Digitaalisen kehittämisiltapäivän aikana yhdeksän eri ammatillisen oppilaitoksen edustajaa jakoivat kokemuksia ja hyviä käytänteitä korona-arjen etäopetuksen toteutuksista. Kehittämisiltapäivä järjestettiin 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos ja Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeiden yhteistyönä. Tilaisuuteen osallistui lähes 70 osallistujaa. Päivän ohjelma rakentui kokemuspuheenvuoroista, Turun liikkuva toinen aste -hankkeen taukojumpasta sekä Vinkit jakoon -workshoposuudesta. Päivä toteutettiin Microsoft Teamsin työskentelyalustalla. Avaussanoista sekä iltapäivän kulusta vastasi AAO-hankkeen projektikoordinaattori Anne Aksentjev Turun ammatti-instituutista. Ensimmäisessä kokemusten ja käytänteiden jakamisen osiossa kuulimme puheenvuorot etäopetuksesta ja sosiaalisen median hyödyntämisestä kirjanpidon opinnoissa…

Read More Read More

Yhteiskehittämisen palvelumuotoilupajat Omniassa

Yhteiskehittämisen palvelumuotoilupajat Omniassa

365/12- aina avoin ammatillinen oppilaitos – hanke, Omnian Luoviva ja OmniaShop järjestivät yhteiskehittämisen kaksi palvelumuotoilutyöpajaa helmikuussa 2020. Työpajojen tavoitteena oli löytää uusia ideoita ja toimintatapoja, joilla Omnian opiskelijat, henkilöstö ja yrittäjät voisivat tehdä yhteistyötä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Fasilitoijana työpajoissa toimi konsultti Sami Heikkinen SH Consultingista. Ensimmäisessä työpajassa käytettiin Lego Serious Play menetelmää. Todellakin osallistujat pääsivät rakentamaan pikkulegoilla ja menetelmän keskiössä oli käden ja mielen välinen yhteistyö. Vaikka työväline oli leikkisä, oli lopputulos kuitenkin vakavasti otettava ratkaisu ongelmaan. Menetelmän avulla rakennettiin…

Read More Read More

TulevaisuusTärskyt

TulevaisuusTärskyt

Turun ammatti-instituutin Uudenmaantien Oppimossa järjestettiin 12.2.2020 TulevaisuusTärskyt-tapahtuma, mikä oli suunnattu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Päivän teema oli asumiseen, työhön ja opiskeluun liittyvä päätöksenteko tulevaisuudessa. Tapahtuman organisoimisessa tärkeässä roolissa olivat 365/12 –hankkeen kehittäjäopettaja Taina Halsvaha sekä Tärsky Kohtaamispaikan hankepäällikkö Outi Yli-Heikkilä. Näytteilleasettajia oli mukana n 20 eri toimijaa. Opiskelijaryhmistä järjestelyihin osallistuivat vammaistyön ja mielenterveys-ja päihdetyön tammikuussa käynnistyneet osaamisalaryhmät. TulevaisuusTärskyt –tapahtumassa hyödynnettiin Oppimon muuntuvia tiloja. Messu- ja auditorioratkaisut sekä esteettömyys tukivat tapahtuman sisältöä ja asiakkaiden saavutettavuutta. TulevaisuusTärskyt -tapahtuma vahvisti Oppimon toimintaa oppilaitoksen,…

Read More Read More