Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa -kurssi

Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana Vaasan lyseon lukiossa on kehitetty työelämälähtöistä luentosarjaa, jossa yhdistyvät työelämä-, kansainvälisyys ja yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet. Luentosarjan tavoitteena on ollut esitellä kansainvälisiä uria, työtehtäviä ja yrittäjyyttä sekä globalisoituvassa maailmassa tarvittavia työelämä- ja businesstaitoja. Lisäksi tavoitteena on ollut nostaa esille, mitä kansainvälisyys tarkoittaa opiskelijoille, työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille, mutta myös globaalilla tasolla toimiville järjestöille ja niissä toimiville henkilöille. Luentosarjan luennoilla käymällä opiskelijoilla on ollut mahdollista suorittaa opinto-ohjauksen yhteyteen kehitetty uusi Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa…

Jatka lukemista Read More

Lukion työelämäkumppanit -etäluennolla EU-kyselytunti Vaasan lyseon lukiossa

Lukion työelämäkumppanit -etäluennolla EU-kyselytunti Vaasan lyseon lukiossa

Lukuvuoden viimeisenä Lukiontyöelämäkumppanit -luentona järjestettiin etänä 29.4.2020 EU-kyselytunti, jolla europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri toi terveisiä ja ajankohtaisia kuulumisia Euroopan parlamentista. Kyselytunnin aikana Kumpula-Natri kertoi opiskelijoille europarlamentaarikon työstä ja vastasi opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. Tunnille osallistuivat kaikki viimeisen jakson yhteiskuntaopin Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma -kurssin opiskelijat. EU-kyselytunti alkoi Kumpula-Natrin esittäytymisellä ja EU-infopaketilla, jossa kerrattiin pikaisesti unionin ja EU-päätöksenteon perusasiat. Tämän jälkeen siirryttiin lukiolaisten kysymyksiin. Erityisesti kiinnostusta herättivät europarlamentaarikkona työskentely, EU:n toimet koronakriisin vaikutusten lieventämiseksi ja kriisin vaikutukset unionin tulevaisuuteen sekä unionin mahdollisuudet…

Jatka lukemista Read More

Opettajien työelämätietouden lisääminen

Opettajien työelämätietouden lisääminen

Lukuvuoden 2019-2020 käynnistyessä elokuun loppupuolelle sijoittuneisiin opettajakokouksiin järjestettiin opettajille työelämävierailuja. Porin Lyseon lukion opettajien kokouksessa työtään ja organisaationsa toimintaa sekä omaa työnkuvaansa, ja urapolkuaan kävi esittelemässä Pori Offshore Constructionsin toimitusjohtaja Manu Gröndlund, joka on myös aikoinaan kirjoittanut ylioppilaaksi Lyseosta! Porin suomalaisen yhteislyseon opettajat puolestaan jaettiin kahteen ryhmään, ja opettajat jalkautuivat vierailuille. Toisen ryhmän kohteena oli Porin Lääkäritalo, ja toinen ryhmä meni vierailulle puolestaan Aurubis Finland Oy:lle. Kummassakin paikassa esiteltiin organisaatioiden toimintaa, ja erilaisia työtehtäviä sekä työllisyysmahdollisuuksia toiminta-aloillaan. Vierailut keräsivät opettajilta…

Jatka lukemista Read More

”Varjojen aika” – Talvi- ja jatkosota Porissa

”Varjojen aika” – Talvi- ja jatkosota Porissa

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion, Satakunnan museon sekä Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman yhteiskurssi. Hankkeessa mukana oleva kehittäjäopettaja Jari Leivo oli yhtenä opettajana työelämää sekä korkeakouluopintoihin tutustumista yhdistelevällä Varjojen aika –teemakurssilla. Kurssi oli opiskelijoille tarjolla kokonaisuutena, missä yhdistyivät kaksi lukiokurssia, ja tämä kokonaisuus kesti kahden jakson ajan. Opiskelijat saivat kurssista pakollisen historian HI3 (Itsenäisen suomen historia) sekä TO1 (monitieteinen ajattelu) –kurssin. Kurssilla tutustuttiin monitieteellisin menetelmin talvi- ja jatkosodan aikaan Porissa. Opiskelijat perehtyvät kurssilla valitsemaansa teemaan monesta eri näkökulmasta ja monipuolisia historian lähteitä…

Jatka lukemista Read More

Yhteiskuntaopin kurssin työelämäyhteistyötä: ”Suomi oikeusvaltiona”

Yhteiskuntaopin kurssin työelämäyhteistyötä: ”Suomi oikeusvaltiona”

Yhteistyökumppanit: Satakunnan käräjäoikeus, käräjätuomari Mikael Illman Asianajotoimisto Santavuo-Härmäläinen, Pori PSYL:n lukio, lehtori Jari Leivo Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa yhteiskuntaopin opiskelijat Suomen oikeusjärjestelmän toimintaan sekä esitellä juristin koulutusta ja monipuolisia työtehtäviä. Toteutettu syksyllä 2019. Opiskelijat seurasivat käräjäoikeuden istunnon ja tuomion julistamisen. Sen jälkeen sekä tuomari että paikalla ollut syyttäjä kertoivat opiskelijoille koulutuksestaan ja työstään sekä vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin. Asianajotoimistossa tutustuttiin lakimiehen työtehtäviin ja koulutukseen. Suunnitteluvaiheessa pohdittiin luonnollisesti minkälaiset käräjäoikeuden jutut soveltuvat lukiolaisten seurattavaksi ja käytiin keskusteluja myös muiden asianosaisten juristien kanssa…

Jatka lukemista Read More

Tiedeviikko ja My Tech-vierailut

Tiedeviikko ja My Tech-vierailut

Tammikuussa Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa (PSYL) järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Tiedeviikko –tapahtuma. Tiedeviikko koostui useasta eri tapahtumasta (paneelikeskustelut, yritysvierailut, asiantuntijaluennot ja erilaiset työpajat), mihin osallistui viikon aikana kokonaisia opetusryhmiä, sekä aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita. Lisäksi Tiedeviikolle osallistui paikallisia yrityksiä Satakunnan kauppakamarin kanssa yhteistyössä järjestettyihin ”Miten tiede näkyy yrityksissä?” –esittelyihin. Omasta työstään, yrityksestään ja tieteestä oli puhumassa Aurubis Finland Oy:n HR-asiantuntija Anni Kataja, Siru Innovationin toimitusjohtaja Mikko Alho ja Toni Merilehti, sekä Outotec Finlandilta tutkija Tuomo Nyyssölä. Lukion työelämäkumppanit –hankkeen resurssilla järjestettiin…

Jatka lukemista Read More

Työelämätietoutta opiskelijoille työelämäpäivien muodossa

Työelämätietoutta opiskelijoille työelämäpäivien muodossa

Opiskelijoille järjestettiin Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa 4.12.2019 perinteinen työelämäpäivä. Päivän ohjelmassa oli kaikille yhteinen Lauri Järvilehdon pitämä asiantuntijapuheenvuoro, mitä oli kuulemassa lähes kaikki 1. ja 2. vuoden opiskelijat, eli yhteensä lähes 250 lukiolaista.  Puhujaksi valittiin Aalto –yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto. Puheenvuorossaan Järvilehto kertoi paitsi omasta työhistoriastaan, myös tulevaisuuden työelämän muutoksesta, sekä tulevaisuuden osaamistarpeista lukiolaisille. Tämän jälkeen päivän ohjelma jatkui paikallisten työelämän edustajien pitämillä puheenvuoroilla, joista opiskelijat valitsivat kaksi, mitä halusivat kuulla. Työelämän edustajia oli paikalla yhteensä yhdeksän, ja heitä kaikkia…

Jatka lukemista Read More

 Biokemian kurssilla Orionin pesulaboratorioon 

 Biokemian kurssilla Orionin pesulaboratorioon 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion Biokemian kurssin opiskelijat kävivät helmi-maaliskuun aikana tutustumassa Orionin lääketehtaan yhteydessä sijaitsevaan pesulaboratorioon. Orionin Turun tehdaskompleksiin kuuluu pilleri- ja voidemuotoisten lääkkeiden valmistuslinjojen ohella useita tutkimus- ja kehityslaitoksia. Pesulaboratoriossa kehitetään menetelmiä, joita käytetään muun muassa tuotantolaitteiston puhdistamiseen lääkejäämistä, mikä mahdollistaa useiden lääkkeiden valmistamisen samoilla arvokkailla laitteilla.  Vierailun aikana opiskelijat perehdytettiin Orion Oyj:n maailmanlaajuiseen toimintaan ja yhtiön tuottamiin lääkkeisiin. Esityksen aikana saatiin tietoa myös lääkkeiden kehittämisprosessista ja kehitteillä olevista lääkkeistä. Opiskelijoille kerrottiin, että Orion Oyj:n toiminta on erittäin laajaa ja tehokasta yhtiön kokoon nähden….

Jatka lukemista Read More

TSYK:n biokemian kurssin opiskelijat vierailulla Orionilla 

TSYK:n biokemian kurssin opiskelijat vierailulla Orionilla 

   Kevään 2019 lopulla järjestettiin kaksi vierailupäivää, joissa pääsin tutustumaan Turun Orionin pesulaboratorion toimintaan. Jälkimmäisen vierailukerran lopulla syntyi idea siitä, millaista yhteistyötä voisimme lähteä tekemään seuraavana lukuvuonna. Alkutalven 2019 aikana sovimme käytännönjärjestelyistä.   Orionin kanssa päätettiin sitoa lukiossamme järjestettävään koulukohtaiseen soveltavaan biokemian kurssiin. Biokemian kurssi on kemiaa ja biologiaa integroiva kurssi, jossa tehdään eri biomolekyyleihin liittyviä kokeellisia töitä teorian opiskelun lomassa. Lääketeollisuus on aiheena kemiaa ja biologiaa hyvin integroiva. Biokemian kurssi oli luonteva valinta yhteistyöhön, sillä lääkkeitä voidaan tarkastella sekä kemiallisten, että biologisten ominaisuuksien näkökulmasta. Yrityksen kannalta yhteistyön tarkoituksena on saada näkyvämmäksi kemian alan työpaikkoja sekä saada myös tulevaisuudessa lisää uusia motivoituneita…

Jatka lukemista Read More

Musiikin lähettiläät Kerttulin lukiossa

Musiikin lähettiläät Kerttulin lukiossa

Kerttulin lukio on osallistunut työelämän yhteistyöhankkeeseen musiikin osalta viemällä musiikkia talon ulkopuolelle vanhusten palvelutaloihin. Toinen projekti joka koulullamme on musiikin saralla ollut käynnissä, on liittynyt Turun konservatorion kanssa tehtyyn yhteistyöhön, jonka puitteissa konservatorion opiskelijoita on osallistunut apuopettajan roolissa lukion musiikintunneille. Avaan molempia projekteja tarkemmin tässä kirjoituksessa. Turun kaupungin Kerttulin vanhainkoti sekä Parkinmäen palvelutalo toimivat kanssamme hienossa yhteistyössä ideoidessamme opiskelijoiden kanssa yhteistä musiikillista kohtaamista vanhusten kanssa. Opiskelijat suunnittelivat kokonaisuuden, joka toimisi muistisairaiden vanhusten päivän piristyksenä. Pieni, mutta sitäkin innostuneempi porukka Kerttulin lukiolaisia…

Jatka lukemista Read More