Turun liikkuva toinen aste

           

Liikkuva toinen aste -projekti on jatkoa perusopetuksen Liikkuva koulu -toiminnalle, joka oli yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Turun liikkuva toinen aste -projekti pyrkii kehittämään ratkaisuja toisen asteen opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.

Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Projektissa osallistetaan opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö kehittämään yhdessä koulutalojen toimintakulttuuria fyysisesti aktiivisemmaksi. Lisäksi projektissa pyritään lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa opiskelupäivän päätteeksi niin koulutaloilla kuin muissakin liikuntatiloissa. Projektin tuloksena Turun toisen asteen oppilaitoksiin syntyy uusi, liikunnallisempi toimintakulttuuri, joka vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista.

Rahoittaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Turun kaupungin budjettirahoitus

Toteutusaika
1.8.2019 – 30.6.2020

Budjetti
300 000 €

 

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Janne Hoikkanen

Turun kaupungin sivistystoimiala

Liikkuva toinen aste, Turun ammatti-instituutti

puh. 040 356 4920

janne.hoikkanen@turku.fi

 

Projektikoordinaattori Patrik Pakkala

Turun kaupungin sivistystoimiala

Liikkuva toinen aste, Turun lukiokoulutus

puh. 040 353 4690

patrik.pakkala@turku.fi