TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen

TASE on vuonna 2019-2020 toteutettava laaja verkostohanke, jonka tavoitteena on opiskelukustannusten alentaminen toisen asteen koulutuksissa. Tavoitteen mukaisia pilotteja toteutetaan seuraavin toimintakokonaisuuksin:

 

  1. Kartoitetaan oppimateriaali- ja työvälinekustannukset pilottialoilla sekä selvitetään materiaalin hankinnan ja kilpailutusten ohjeistukset.
  2. Selvitetään opintojen kannalta välttämättömät kustannukset ja kokeillaan sähköistä ja/tai oppikirjatonta opiskelua, kerätään kokeilun vaikutukset oppimistuloksiin ja tuetaan opettajia uusien pedagogisten prosessien käyttöönotossa.
  3. Koostetaan digitaalisia oppimateriaaleja ja oppimateriaalipankki sekä olemassa olevista että hankkeessa tuotettavasta uudesta oppimateriaalista.
  4. Luodaan seurantajärjestelmä pilotoinnin opiskelijakohtaisten kustannussäästöjen todentamiseksi.
  5. Kehitetään ja kokeillaan yhteishankinnan ja yhteiskäytön prosesseja.

Toimenpiteiden kustannusvaikutukset arvioidaan pilotoinnin päättyessä, ja seurantaa jatketaan hankkeen jälkeen.

Tuotettavat digitaaliset materiaalit:

Luettelo kaikkien oppimateriaalikustannusten alentamishankkeiden tuottamista sähköisistä oppimateriaaleista (päivitetty 30.5.2020). (Pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Luettelo alentamispiloteissa tuotetuista lukiokoulutuksen materiaaleista (päivitetty 30.5.2020). Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Luettelo alentamispiloteissa tuotetuista ammatillisen koulutuksen materiaaleista (päivitetty 31.5.2020). Linkki avautuu uuteen välilehteen.

 

Hankkeen toteutusverkostossa ovat mukana seuraavat koulutuksen järjestäjät:

– Turun kaupunki (lukio- ja ammatillinen koulutus)

– Koulutuskuntayhtymä Tavastia

– Salon seudun koulutuskuntayhtymä

– Jyväskylä koulutuskuntayhtymä Gradia

– Tampereen kaupunki (lukiokoulutus ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu)

– Työtehoseura

– Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

– Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

– SASKY koulutuskuntayhtymä

– Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

– Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja sen hallinnoinnista vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala. Lisäksi Turun kaupungin sivistystoimiala koordinoi hanketeeman valtakunnallista kehittämistä.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mika Salonen
Turun kaupungin sivistystoimiala
etunimi.sukunimi@turku.fi