Digiaskel

 

Digiaskel-hankkeessa keskitytään osaamisperusteiseen ja asiakaslähtöiseen toimintakulttuuriin ja sitä tukevien tapojen avoimeen jakamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen keskiössä ovat pedagoginen näkökulma digitalisaatioon sekä yksilöllisiä opintopolkuja sekä joustavaa opiskelua tukevat, digitaalisuutta hyödyntävät oppimisympäristöt ja -ratkaisut. Hankkeessa kehitetään opetuksen ja ohjauksen sekä osaamisen osoittamisen työelämälähtöisiä digitoimintamalleja eri alojen ja koulutuksenjärjestäjien sekä työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisäksi hankkeessa luodaan mallit oppilaitosten digimaiseman laatimiseen.

Hankkeessa mukana:

 

– Turun kaupungin sivistystoimiala (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)

– Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova

– Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami

– Vantaan ammattiopisto, Varia

– Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk

– Turun ammattiopistosäätiö, TAO

Kesto: 13.12.2017-31.12.2019
Budjetti: 468 000 €

Lisätietoja:
Niina Salonen
projektikoordinaattori
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh.  040 6691322, niina.salonen(a)turku.fi