Ajankohtaista, Kehittäminen

Kesäkuun alussa kokoonnuimme laajennetulla projektiryhmällä rakentamaan avoimien ammatillisten opintojen markkinointisuunnitelmaa eri kohderyhmiä silmällä pitäen. Oman ydinryhmämme lisäksi olimme saaneet täydennystä graafisesta suunnittelijasta ja markkinoinnin asiantuntijasta. Työstimme suunnitelmia kahdessa ryhmässä, joista ensimmäinen keskittyi hankkeessa syntyvän koulutustarjotinmallin markkinoimiseen toisen ryhmän pohtiessa varsinaisen kohderyhmän löytämistä ja innostamista.

Nauttiessamme auringonpaisteesta Puolalanpuistosssa oli ideoiden helppo antaa virrata. Saimme kasaan kaksi erinomaista ja toteutettavaa konkreettista markkinointisuunnitelmaa. Ensi syksynä avoimet ammatilliset opinnot näkyvät ja kuuluvat turuilla ja toreilla. Tavoitteemme on, että järjestelmällisen markkinoinnin ja levittämistyön tuloksena avoimien opintojen konsepti on kaikille niin tuttu, että ohjaavat tahot osaavat niitä suositella ja opinnoista kiinnostuneet osaavat niitä itse kysyä ja uusia koulutuksen järjestäjiä lähtee spontaanisti mukaan tarjoamaan uusia opintoja koulutustarjottimen kautta.

Ajankohtaista

Avoimia ammatillisia opintoja voi nyt viimeinkin pilotoida. Pitkin kevättä meille on tullut kysymyksiä opintojen aloittamisesta ja nyt voimme iloksemme kertoa, että kaikkea saa nyt kokeilla. Mitä enemmän ja mitä monipuolisemmin, sitä parempi! Kaikkien hankkeeseen osallistuvien koulutuksenjärjestäjien opintoja löytyy nyt tarjottimelta.  Uusia opintokokonaisuuksia tuodaan tarjottimelle koko ajan lisää ja ensimmäiset suuremmat kokonaisuudet alkavat jo hahmottua.

Yllättävän hankalaksi osoittautunut verkkotunnuksen hankinta saatiin kuin saatiinkin purkitettua. Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjotin löytyy jatkossa osoitteesta:

www.avoimetammatillisetopinnot.fi

esitteet

Toukokuun ensimmäisellä viikolla loimme uusia suhteita ja virkistimme vanhoja kontakteja hanketoimijoihin Zoomi-verkoston risteilyllä. Avoimet opinnot kiinnostavat ja puhuttavat erityisesti siirtymien kanssa työskenteleviä. AAVAn konseptin mukainen valtakunnallinen, paikasta riippumaton ja kaikille avoin tarjonta herättää mielenkiintoa ja tuottaa nasevia kysymyksiä. Jotta tarjonnasta saadaan juuri niin timanttinen ja aitoa tarvetta vastaava, me tarvitsemme juuri nyt eniten teidän apuanne. Haluamme mielipiteitä, kokemuksia, kommentteja ja kehittämisideoita. Mikä toimii, mikä ei? Mitä lisää, mitä pois? Miten toimimalla avoimet ammatilliset opinnot ovat kaikkien saatavilla ja kaikkien huulilla vielä kymmenen vuoden kuluttua?

Kehittäminen, Yleinen

videotAvoimien ammatillisten opintojen sivustolla on tekstimuodossa vastattuna jo useampi usein kysytty kysymys, mutta halusimme tarjota vastaukset näihin kysymyksiin myös videomuodossa. Viime viikon perjantaina hankkeen projektitoimijoista koottu tiimi otti härkää sarvista ja ryhtyi videointipuuhiin.

Kysymykset oli etukäteen jo ryhmitelty ryppäisiin yhtenäisen teeman ympärille ja itse videointi sujui sutjakkaasti. Nyt raakamateriaali on graafisella suunnittelijalla editoitavana. On jopa vähän jännittävää nähdä, miten kolmen ”tavallisen” projekti-ihmisen kotikutoisesta ja rennosta lähestymisestä muodostuu sivustolle ohjausmateriaalia. Jää kuulolle, videot valmistuvat kevään ja alkukesän aikana.

– projektikoordinaattori Salonen

Ajankohtaista, Yleinen

Euroopan Sosiaalirahaston 60-vuotisjuhla järjestettiin helmikuun puolessa välissä, Helsingissä, Vanhalla ylioppilastalolla. Paikalle oli kutsuttu monipuolisella otannalla ESR-rahoitteisia hankkeita esittelemään toimintaa vierailijoille. Zoomi-hankkeen kautta myös Avoimet ammatilliset opinnot olivat esille tuotetorilla. Tuotteestamme oltiin kiinnostuneita ja esitteitä napattiin mukaan ihan joka puolelle Suomea. Muutama asia toistui meille esitetyissä kysymyksissä ja käymme ne tässä vielä läpi.

1) Onko tarjottimella opintoja, jotka tukevat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun tai yliopistoon?

Tällä hetkellä ei ole. Emme näe mitään estettä sille että tarjontaa laajennettaisiin myös tähän suuntaan. Koulutustarjotin mahdollistaa myös tämän tyyppisten sisältöjen tarjoamisen. Tarjottavat opinnot perustuvat hankkeessa tehtyyn kohderyhmäkyselyyn (n. 1400 vastaajaa) ja toteuttajaorganisaatioiden suunnitelmiin. Seuraavaa siirtymää koskevat opinnot ovat olleet puheena projektin ydinryhmässä sekä arviointipäivässä.

2) Joko opintoja voi suorittaa? Koska opintoja voi alkaa suorittaa?

Kontrolloidut pilotoinnit ovat juuri nyt käynnistymässä ja osittain jo käynnistyneet. Heti kun pilotoinnista kertyneet kokemukset on kirjattu, viimeiset bugit ilmoittautumisessa ja palautteen keruussa saadaan korjattua voi opintoja lähteä suorittamaan.

Oli mielenkiintoista osallistua tilaisuuteen ja päästä katsomaan mitä kaikkea ESR oikeasti rahoittaa. Avoimet ammatilliset opinnot olivat kysyttyä tavaraa ja sain vastata jopa poikkeuksellisen haastaviin kysymyksiin hankkeen toimintaa koskien.

– projektikoordinaattori Salonen

 

Ajankohtaista, Yleinen

Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi järjesti 7.2. Finlandia-talolla seminaarin, jossa myös avoimet ammatilliset opinnot pääsivät zoomin alle.

AAVA_Finlandia-talo_ZoomiAvoimet opinnot herättivät paljon keskustelua ja kiinnostusta ”tutustu tuloksiin” – tuotetorin aikana. Avointen ammatillisten opintojen pisteellä kävi kuhinaa ja uunituoreet koulutustarjotinmallin esitteet menivät kuin kuumille kiville. Puhetta ja kysymyksiä riitti erityisesti meillä käytetyn avoimuuden määritelmästä, siitä kuka opintoja saa suorittaa ja koska sivusto on ”valmis”. Avointa ammattiopistoa ja avoimia kursseja kehitetään juuri nyt useissa hankkeissa ja oppilaitoksissa myös AAVA:n ja sisarhanke TAITAVA:n ulkopuolella, mutta avoimuutta itseään on näissä tulkittu hyvinkin monipuolisesti opintoja suunnitellessa.

Opimme, että avoimuudella voidaan tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • saman oppilaitoksen sisällä opintoja voidaan valita koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta huolimatta, mutta opintoja suorittaakseen pitää kuitenkin olla kyseisen oppilaitoksen opiskelija
  • kurssimateriaalit ovat valmiina netissä kaikkien saatavilla ja opiskelijan tehtäväksi jää etsiä opettaja, joka ottaa opinnot vastaan
  • opintoja voi tulla suorittamaan, koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta riippumatta kuka tahansa, kunhan lähettävä oppilaitos maksaa

AAVA-hankkeen sisällä koulutustarjonnan suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana ovat olleet ajasta ja paikasta riippumattomat opinnot, joita voi suorittaa kuka tahansa statuksesta riippumatta.

Sivuston ja tarjonnan valmistumiseen liittyviin kysymyksiin saatiin vastailla useampaan otteeseen ja innostuneita pilotoija ilmoittautui mukaan useampia. Vielä on liian aikaista antaa lupauksia päivämääristä, mutta sitä kohti mennään!

Avoimet ammatilliset opinnot ovat seuraavaksi esillä 16.2. ESR 60 vuotta ”Investointeja ihmisiin” -tapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla. Tule vetämään hihasta!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

AAVA-hankkeen kolmas arviointipäivä järjestettiin Turun Ruissalon Marjaniemessä, 26.1. Arviointiin osallistui hankkeen ohjausryhmän lisäksi ZOOMI-hankkeen puolesta neljä ulkopuolista arvioijaa.

marjaniemiPäivän aloitti projektipäällikkö Jaana Kilpinen esittelemällä hankkeen aikana kehitettyä yhteistyösopimusta ja koulutustarjotinmallia. Kilpisen esityksen jälkeen tarkasteltiin varsinaista koulutustarjotinta, hankkeen aikana tehtyä kohderyhmän osallistamista ja tarjottimen suunnittelun ja pilotoinnin aikana tehtyä levittämis- ja tiedotustoimintaa. Arviointiryhmä kysyi nasevia tarkentavia kysymksiä ja vetäytyi tekemään omaa arviointiaan.

Arvioinnin ajan projektiryhmä teki suunnitelmia kevään toteutukseen, markkinointiin ja avointen opintojen pilotointiin liittyen.

Arviointiryhmän palaute sekä koulutustarjotinmallille, että itse tarjottimelle oli varsin positiivinen. Koulutustarjonnan osalta projektiryhmä sai selkeitä kehitysehdotuksia, joiden kimppuun projektiryhmä käy heti helmikuussa. Koulutustarjonnan toivottiin olevan joko selkokielistä tai muutoin hyvin selkeää kieltä. Arviointiryhmä toivoi myös muilla kielillä tarjottavaa sisältöä. Keskustelua oli herättänyt myös opintojen suorittajan tunnistaminen (voiko joku tehdä kaverin puolesta, miten voidaan estää jne.) sekä opinnoissa tarvittava itseohjautuvuus.  Palautteen perusteella hankkeen projektiryhmä voi tehdä täsmäiskuja myös kohderyhmän osallistamiseen. Hankkeelta toivottiin opintoja suorittaneiden kokemuksia ja peer-to-peer levittämistä.

Arviointipäivät rytmittävät hanketoimintaa mukavasti. Tehdyn toiminnan ja jo saatujen tulosten esitteleminen ulkopuolisille tarkkailijoille selkiyttää myös ydintoimijoille yhdessä kuljettua matkaa. Kevättä kohti!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

workshopAAVA-hanke haki heti tammikuun alussa vauhtia ja vetoapua työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien näkökulman vahvistamiseen ohjauksen ja nuoristyön ammattilaisilta Avoimet ammatilliset opinnot -workshopista. Puolet osallistujista tutustuivat avoimiin ammatillisiin opintoihin ensimmäistä kertaa ja toinen puoli oli tullut kuuntelemaan miten projekti on edennyt.

Iltapäivän aikana käsiteltyihin aiheisiin kuuluivat mm. opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen tarvittava tuki ja ohjaajan tarvitsemat tiedot asiakkaan tukemiseksi. Osallistujia puhutti erityisesti opinnoista saatava hyöty, mahdollisen kurssitodistuksen virallisuus ja verkkokurssien sisältöön liittyvän ohjauksen järjestäminen.

Workshopin ideariihestä ammennetaan materiaalia avointen ammatillisten opintojen ohjaus-osioon sekä erityisesti kurssikuvausten laadintaan. Kiitos kaikille workshopiin osallistuneille!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

opiskelijapalauteHankkeessa kehitettävää Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjotinta on esitelty opintoja tarjoavien organisaatioiden opiskelijoille ja henkilöstölle sekä useiden sidosryhmien edustajille syksyn 2016 aikana. Esittelytilaisuuksissa sivustoa on käyty melko kevyesti läpi, jonka jälkeen on annettu mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Kiinnostus sivustoon on ollut suurta ja avointen opintojen suoritusmahdollisuus on herättänyt reilusti kysymyksiä. Erityisesti ohjaavien tahojen kanssa on käyty hyvää vuoropuhelua ohjauksen tarpeellisuudesta ja riittävyydestä avointen opintojen kohdalla. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut selkeämmin sisältöihin ja käytettävyyteen kohdistuvaa. Nimetöntä palautetta on pystynyt antamaan reaaliaikaisesti sivuston kautta tai jälkikäteen lähetettävään Webropol-kyselyyn vastaamalla.

”Haluan mahdollisimman pian suorittamaan kursseja täällä.”

Otamme iloisena vastaan tiedon, että sivuston ulkoasu, käytettävyys ja sisältö on saanut kohderyhmän keskuudessa
positiivisen vastaanoton. Sivusto sai vastaajilta kouluarvosanan 8. Lisäksi yli puolet palautetta antaneista on kiinnostunut tarjottavien opintojen opiskelusta (58 %). Sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa on kehuttu ja navigaatiota pidetty selkeänä.  Saamamme palaute ei ollut kuitenkaan yksinomaan positiivista, vaan kehitettävääkin vielä löytyy.

”Sivuston värimaailma oli mieluinen ja sivusto herätti kiinnostusta. Kuitenkin olisin halunnut saada enemmän tietoa kurssien pitäjistä ja kurssin sisällöstä yms.”

”Lisää tietoa siitä miten opintoja voidaan hyödyntää ja johtavatko ne jollakin tavalla tutkintoon.”

Palautteisiin perustuen kaikki sivustolla olevat kurssikuvaukset yhtenäistetään kevään 2017 aikana ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen mitä informaatiota kursseista on tarjolla. Tavoitteenamme on saada aikaan kurssikuvaukset, joiden perusteella opinnoista kiinnostunut saa kattavan, informatiivisen ja selkeän käsityksen kurssisisällöistä.

– Projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

wp_20161219_12_00_14_proPysähdyimme AAVA-koordinaattorien kanssa hetkeksi pohtimaan, mitä olemme saaneet syksyn aikana aikaan. Tarkastelimme työmme tuloksia suhteessa hankkeen työsuunnitelmaan, työryhmien suunnitelmiin ja syksyn tavoitteisiin. Olimme yhtä mieltä siitä, että kouluarvosana 8 kuvaa parhaiten työtämme kuluneena vuonna. Erityisen tyytyväisiä olimme siihen, miten kehittäjäopettajat ovat kesken syksyn kiireiden ja paineiden saaneet aikaan vaikuttavan määrän avoimia opintoja ja selättäneet verkko-opintojen teknisiä haasteita. Pohdittavaksi ensi vuodelle jäi se, miten voisimme kehittäjäopettajia parhaiten työssään tukea. Tyytyväisiä olimme myös Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjottimen 1. versioon, jonka kehittämiseen kohderyhmä on syksyn aikana runsain joukoin osallistunut. Heiltä olemme saaneet paljon rakentavaa palautetta, joka vie työtämme eteenpäin.

Erityisen tyytyväisiä olimme kaikki projektiryhmän ja työryhmien työhön, sitoutuneeseen kehittämisasenteeseen ja -ilmapiiriin, joka mahdollistaa avoimen keskustelun sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen. Vahvuutena näimme myös sen, että olemme vuoden aikana saaneet joukkoomme monta uutta toimijaa, kuten Antin, Niinan, Jessen, Ann-Marin ja Paulan. Vuoden kohokohdista mieleemme jäi erityisesti se, kun projektiryhmän kokouksen aikana meistä yhdestä tuli isoäiti. Hyvä muistutus meille siitä, että raivaamme hankkeessa tietä tulevien sukupolvien erilaisille opiskelumahdollisuuksille!

Rauhallista joulunaikaa ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle toivottaen projektipäällikkö Kilpinen

Yleinen

wp_20161130_10_32_31_pro

Projektiryhmän voimin syvennyimme marraskuun viimeisenä päivänä sen äärelle, miten Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjottimelta löytyvät avoimet opinnot vastaavat kuvitteellisten asiakkaiden tarpeisiin. Pohdimme myös erityisesti sitä, houkuttelevatko avointen opintojen kuvaukset tällä hetkellä opiskelemaan vaiko eivät. Löysimme sivuilta paljon kehitettävää, jota koordinoimaan päätimme perustaa kolmen hengen iskuryhmän, josta löytyy niin markkinoinnin (Paula) kuin kielenhuollon ja selkokielisyydenkin (Riikkamarja) asiantuntijoita. Ryhmää täydentää halinnon projektikoordinaattori Niina yhtenä AAVA-perheen uusimmista tulokkaista. Hänen harteilleen sälytimme yhteisesti ns. ulkopuolisen silmin tarjotinta ja tarjontaa tarkastelevan ”kriittisen ystävän” roolin.

wp_20161130_13_04_29_pro

Koulutustarjottimen yhteistyömallin kehittäminen nytkähti sekin eteenpäin, kun otimme yhteisesti kantaa avointen opintojen alustavaan prosessikuvaukseen. Lopputuloksena totesimme prosessin monen keskeisen osasen olevan riippuvaisia toteuttajaorganisaatioiden johdon linjaukisista ja päätöksistä. Niinpä seuraavana askeleena onkin käydä prosessin malliin heidän kanssaan.

Projektipäällikkö Kilpinen