TS Lukijalta: Teknologia on hyvä renki myös hoitotyössä

TS Lukijalta: Teknologia on hyvä renki myös hoitotyössä

Keskustelussa hoivan laadusta usein unohdetaan hoitajien apuvälineet eli monet teknologiset ratkaisut, jotka vaikuttavat hoitotyön sisältöön ja tehtäviin. Nostimet, liukulakanat, kamerat ja anturit kuuluvat nykyaikaiseen hoivaympäristöön yksinkertaisesti siksi, että niistä on hyötyä – sekä hoitajalle että hoidettavalle. Suomalainen hyvinvointiteknologia on maailman huippua ja kasvava vientituote. Siitä on kiittäminen kotimaista kehitystyötä, johon osallistuvat myös käyttäjät ja muut toimijat – erityisesti oppilaitokset, joissa koulutetaan hoitotyön ammattilaisia. Teknologian kehityskulku koskettaa kaikkia ammattialoja. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman myötä hyvinvointiteknologian monipuolinen hyödyntäminen on tullut osaksi…

Jatka lukemista Read More

Hyvinvointiteknologia ikäihmisten tukena

Hyvinvointiteknologia ikäihmisten tukena

Turussa on talven aikana rakennettu ahkerasti hyvinvointiteknologian opetuksen ympäristöjä ja kehitelty välineitä ja materiaaleja opetuksen uusiin toteutuksiin. Viime viikolla matkasimme kuitenkin vielä Helsinkiin Vallin Ikäteknologiakeskuksen järjestämään upeaan DigiAgeTalk 2019 -tapahtumaan, jossa teemana tällä kertaa oli ”Teknologia kuuluu kaikille!”. Tilaisuudessa nostatettiinkin ”Vanhojen vallankumousta” ja hämmästeltiin, miten yhteiskunnallisessa toiminnassa ajatellaan yksilön osaamisen, persoonan ja elämänkokemuksen katoavan viimeistään 75 v syntymäpäivänä. Tämä koettiin selvästi vääryydeksi. Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet ja vanhojen digiosallisuus nostettiinkin esiin mahdollisena avaimena arvokkaaseen omannäköiseen vanhuuteen. Jos niin halutaan, välttämättömien elintoimintojen turvaamisen…

Jatka lukemista Read More

Hankkeen todelliset timantit

Hankkeen todelliset timantit

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeen TAI:n toimijoiden kevään viimeinen tapaaminen pidettiin 28.5.2019. Tapaaminen aloitettiin jälleen fiiliskorteilla eli mitkä fiilikset ovat nyt kevään jälkeen. Positiivista oli, että jokainen hanketoimija koki asioiden menneen reippaasti eteenpäin ja kaikki olivat ns. hyvillä fiiliksillä. Tämän jälkeen pidettiin tilannekatsaus, pohdittiin hanketulosten mallintamista, seuraavan lukuvuoden painopisteitä sekä viestinnän tulevia toimenpiteitä. Tapaamisen päätteeksi projektipäällikkö piti kiitospuheen ja kiitti kaikkia hankkeessa mukana olleita. Hanketoimijat ovat hankkeen todellisia timantteja, jotka kehittävät ja vievät asioita eteenpäin arjessa. Loistavat hanketulokset…

Jatka lukemista Read More

Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöt 365/12-hankkeessa

Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöt 365/12-hankkeessa

Turun ammatti-instituutin rehtori Päivi Lehtinen kertoo, kuinka henkilökohtaiset oppimispolut otetaan Turussa huomioon. Tämän jälkeen esittelemme TAIn neljä eri oppimisympäristöä: Oppimo, hyvinvointiteknologian simulaatiotila, Bore ja Wisio. Oppimo – innostumisen ja oivaltamisen oppimisympäristö Hyvinvointiteknologian simulaatiotila Koululaiva Bore – oppimisympäristö Aurajoen laineilla Wisio – yrittäjyyden oppimisympäristö Jokainen näistä oppimisympäristöistä tukee ja mahdollistaa sen, että opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Jaa somessaFacebookTwitterLinkedin

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos

Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Tutustu hankkeeseen ja katso video: Jaa somessaFacebookTwitterLinkedin

Kohti tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Kohti tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Hankkeen tavoitteena on luoda 365/12-malli, joka mahdollistaa opiskelun käytännöllisesti katsoen aina ajasta ja paikasta riippumatta. Malliin liittyvä tieto ja osaaminen (hyvät käytännöt, reunaehdot, toimenpide-ehdotukset jne.) kootaan omaksi kokonaisuudeksi. Mallin toteutuksessa hyödynnetään hankkeessa toteutettavia pilotteja ja kokeiluja sekä hankeverkoston ja keskeisten sidosryhmien yhteisiä workshopeja. Hankkeen kolmas workshop pidettiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tiloissa 15.5.2019 ja hanketoimijoiden lisäksi paikalla oli myös opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä opiskelijoita. Tilaisuuden fasilitaattorina toimi Hanna Erko Omniasta. Temaattisen workshopin aiheena oli ”Yksityiskohdista kokonaisuuteen: hyvien käytäntöjen ja saatujen…

Jatka lukemista Read More

Koululaiva Bore – Oppimisympäristö Aurajoen laineilla

Koululaiva Bore – Oppimisympäristö Aurajoen laineilla

Turun ammatti-instituutti aloitti vuoden 2018 alussa opetustoiminnan S/S Borella. Ammatti-instituutille siirtyivät laivan hostel-, aamiais- ja kokoustoiminta. Kokous- ja konferenssipalveluina asiakkaille voidaan räätälöidä erilaisia paketteja yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelut ovat tarjolla päivittäin ympäri vuoden. Katso video ja kurkkaa millainen oppimisympäristö Bore onkaan: Lisätietoja: TAI – koululaiva Bore Visit Turku   Jaa somessaFacebookTwitterLinkedin

Oppimon tuunaustyöpaja 8.5.2019

Oppimon tuunaustyöpaja 8.5.2019

Turun ammatti-instituutin osaamiskeskus Oppimon ovet avattiin huhtikuussa 2019. Oppimisympäristön kehittämiseksi järjestettiin tuunaustyöpaja keskiviikkona 8.5.2019, jonne kokoontui ideoimaan kolmisenkymmentä osallistujaa. Työpajan fasilitaattorina toimi Maija Kotamäki Mukamas Learning Designilta. Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista kuultiin osaamiskeskusten kuvauksia muilta hankkeen oppilaitoksilta eli OSAO:olta, Omnialta sekä Tredulta. Tämän jälkeen fasilitaattori johdatteli osallistujia luovaan ajatteluun piirustelun kautta, jonka jälkeen pienryhmissä alettiin visualisoimaan kolmen kohderyhmän edustajia: opettaja, opiskelija ja työelämän edustaja. Osallistujien piti ryhmissä miettiä, miksi tämä henkilö tulisi Oppimoon tai vastaavasti, miksi ei tulisi. Mitä ovat…

Jatka lukemista Read More

365/12 – Aina avoin opiskelija Terhi

365/12 – Aina avoin opiskelija Terhi

Olen Terhi Maijala, 34, ja suoritan ravintola- ja catering-alan perustutkintoa Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen-Limingan yksikössä. Olen ehtinyt tehdä elämässäni jo monenlaista, mutta tämä on ensimmäinen ammatillinen tutkintoni. 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke on palvellut minua ja opiskelutyyliäni erittäin hyvin. Kun opiskelee tällä tyylillä, voi todellakin puhua monimuotoisesta opiskelusta. Toki tällainen opiskelutyyli vaatii paljon oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja kiinnostusta omien opintojen etenemistä kohtaan. Olen pystynyt suorittamaan monta kurssia verkko-opintoina joko omaan oppilaitokseen OSAOlle tai toiseen oppilaitokseen, Omniaan Espooseen. Näiden kurssisuoritusten…

Jatka lukemista Read More

Yrittäjyyden oppimisympäristö Wision kevään tapahtumia

Yrittäjyyden oppimisympäristö Wision kevään tapahtumia

Wisio on Turun ammatti-instituutin uudenlainen yrittäjyyden oppimisympäristö. Wisiossa valmennetaan kaikkien koulutalojen opiskelijatiimejä. Opiskelijat tulevat 12 tuntia kestävälle yrittäjyydenvalmennusleirille, jossa he ideoivat uudenlaisia oman alansa yritysideoita tai suunnittelevat ja toteuttavat yrityksiltä tulevia toimeksiantoja. 365/12-hankkeen mahdollistamana on aloitettu yhteistyötä mm. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden kanssa. AMK-opiskelijat toimivat valmennusleireillä opiskelijatiimien valmentajina ja teettävät tiimeillä erilaisia ryhmäytymiseen ja esiintymiseen liittyviä tehtäviä. 12-tuntisilla yrittäjyyden valmennusleireillä voidaan myös ideoida oman alan tapahtumia. Toisen vuoden kokkiopiskelijat valmistelivat Italia-teemaisen ravintolatapahtuman, joka toteutettiin Wision kahvilan yhteydessä 10.-12.4.2019. Jokaiselle päivälle suunniteltiin…

Jatka lukemista Read More